AEROTÈRMIA: COM APROFITAR LA CALOR DE L’AIRE

Comparteix

L’aerotèrmia és una font d’energia renovable que, aplicada a la tecnologia, permet aprofitar la calor emmagatzemada en l’aire per generar calefacció, aigua calenta sanitària i refrigeració per a un habitatge o local.

Sabíeu que l’aire pot amagar calor a -10 ºC? I també fred, per més calorós que pugui ser un estiu? Els entrellats de la termodinàmica fan possible treure partit d’aquesta energia per climatitzar una llar o escalfar aigua. Aquest procés físic permet multiplicar l’eficiència dels sistemes de calor i fred, només cal saber com prendre-li aquesta energia a l’aire, i aquí és on entra l’aerotèrmia.

Aquesta tecnologia, molt utilitzada a Europa des de fa dècades, s’està convertint en un dels sistemes de climatització més instal·lats a casa nostra en els darrers anys. Si encara no havíeu sentit a parlar de l’aerotèrmia, en aquest article intentarem explicar-vos algunes de les qüestions més comunes sobre aquesta tecnologia.

Els sistemes de climatització depenen en gran manera dels combustibles anomenats fòssils, sobretot del gas natural, el petroli i el carbó. Descarbonitzar aquests sistemes és clau per frenar l’emissió dels gasos que afecten el canvi climàtic i avançar en la transició energètica.

L’aerotèrmia és una tecnologia que fa servir l’energia de l’aire per climatitzar espais, com ara pisos, locals, botigues, etc. És considerada com una font d’energia neta i altament eficient. Els seus usos principals són la climatització, tant calefacció com aire condicionat, i també produeix aigua calenta sanitària.

L’aerotèrmia és, bàsicament, l’extracció de l’energia tèrmica que conté l’aire mitjançant una bomba de calor aire-aigua. Se la pot considerar una font d’energia renovable, ja que, mentre l’escorça terrestre rebi radiació solar, l’aire sempre contindrà calories.

COM FUNCIONA?

El principi del funcionament de l’aerotèrmia és simple: una bomba de calor aspira l’aire de l’exterior i en recupera les seves calories transformant aquesta energia en calor i transferint-la al circuit de calefacció de la llar. Aquest procés físic es coneix com a termodinàmica.

El mecanisme utilitzat és l’invers al que utilitzen les neveres: un fluid refrigerant, mitjançant canvis d’estat, extreu la calor que conté l’aire a temperatura inferior i el cedeix a l’aigua a temperatura superior, convertint això el flux natural de la calor. Per fer això, es necessiten dues unitats, una exterior i una altra (o varies) interiors. Les bombes de calor amb aerotèrmia generen més energia amb menys consum. 

AVANTATGES

  • És una font d’energia natural, renovable i inesgotable perquè majoritàriament prové de l’aire (en un 70%) i la resta de l’electricitat.
  • La bomba de calor no contamina, no genera fums ni residus.
  • No fa servir combustibles fòssils.
  • Alta rendibilitat: fins a un 75% d’estalvi energètic.
  • Un únic sistema serveix per obtenir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària.

ELEMENT DECORATIU

  • La inversió inicial és generalment elevada (tot i que existeixen ajudes relacionades amb l’eficiència energètica).
  • La instal·lació d’equips d’aerotèrmia sol implicar que s’hagi d’incrementar la potència elèctrica contractada, amb el consegüent cost.  
  • No s’aconsella en àrees climàtiques molt fredes, ja que el seu rendiment baixa considerablement.
  • Requereix una unitat exterior de dimensions considerables que pot comportar problemes d’espai i estètics.

Com en tots els casos, la conveniència o no d’aquest tipus d’equips depèn de les necessitats de cadascú i no existeix una solució definitiva en termes de climatització. Però, en general, podem concloure que l’aerotèrmia és una bona alternativa en la majoria dels casos i una opció a tenir en compte a l’hora d’escollir un tipus de solució.

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *