EDUCACIÓ ESPECIAL: Que és, quin objectiu té i com es treballa

Comparteix

Text escrit per Marta Ulier Bellmunt, pedagoga i professora d’educació especial, actualment, al col·legi Isterria de Pamplona.

Fa més de 3 anys que tinc la sort de poder treballar en l’àmbit de l’educació especial. Molta gent el desconeix, i és normal, ja que no se li dona la visibilitat que es mereix.  

L’educació especial té com a objectiu principal oferir el dret a l’educació a persones amb grans necessitats de suport a l’aprenentatge. En aquestes escoles, o centres de dia, acudeixen nens i nenes amb diferents característiques físiques, psíquiques i cognitives que necessiten ser ateses de la manera més individualitzada y adaptada possible.

Com s’acaba de mencionar, aquestes escoles estan adaptades i dissenyades per a què totes les persones quenecessitin aquest recurs, hi puguin accedir. Les aules estan formades per 4 o 5 alumnes, que presenten semblancesen edat, en característiques psíquiques, físiques i capacitats. D’aquesta manera, ens permet als docents treballar d’unamanera més funcional i adaptada a les necessitats de cadascú.

L’objectiu principal és oferir a l’alumnat una sèrie de coneixements i destreses que els serveixin per al seu dia adia, que els ajudin a augmentar la seva autonomia. Així doncs, els àmbits que es treballen, a nivell general, enuna escola d’educació especial són:

 • Autonomia personal
 • Habilitats motrius
 • Processos cognitius
 • Comunicació
 • Habilitats socials
 • Habilitats acadèmiques
 • Inserció comunitària
 • Formació pre-laboral

Tots aquests àmbits es tracten a través d’una sèrie de metodologies que són imprescindibles per poder concretar, amb el temps, les que s’utilitzaran per a cada etapa, o inclús per a cada alumne o alumna, atenent sempre les seves característiques, necessitats i centres d’interès. Aquestes metodologies es divideixen en globals i específiques.

GLOBALS

 • “Aprenentatge per a la vida”.
 • “Aprenentatge experiencial”.
 • “Aprenentatge afectiu-relacional”.
 • “Aprenentatge participatiu, consensuat y compartit” (tot l’equip multidisciplinari que forma part del centre, les famílies, i la comunitat educativa).
 • “Aprenentatge coeducatiu”.

ESPECÍFIQUES

Metodologies per a l’aprenentatge:

 • Metodologia TEACCH (Tractaments i educació de nens amb autisme i problemes associats a la comunicació).
 • Organització de l’espai, materials i temps.
 • Suport actiu.
 • Teoria de les intel·ligències múltiples de Gadner.
 • Ludificació

Metodologies per a la comunicació:

 • Sistema de comunicació per intercanvi d’imatges.
 • Quaderns de comunicació.
 • Llenguatge bimodal.
 • Llenguatge de signes naturals.

Metodologies per l’autoregulació i el benestar:

 • Tècniques de relaxació, mindfullness i estimulació multisensorial des de la perspectiva Snoezelen.
 • Suport conductual.

Finalment, el que s’aposta és per una educació inclusiva, integral i diversa que persegueix el foment de la reflexió, l’esperit crític i la participació dels alumnes, atenent sempre a la salut física i socioemocional amb diferents metodologies actives.

Tots els programes educatius tenen l’objectiu de poder ajudar als alumnes a afrontar les necessitats bàsiques de la vida quotidiana, integrar-se al seu entorn social o participar també en les diverses activitats que el centre promogui.

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *