Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Comparteix

El setembre de 2015, i amb l’acord històric de 193 països, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com a instrument global amb un ampli abast i una importància sense precedents. Els ODS són disset objectius de caràcter ambiental, social i econòmic que guien la implementació de l’Agenda 2030. Tots els objectius estan molt relacionats: per avançar en un cal avançar també en d’altres. Volen ser unes fites concises, fàcils de comunicar, orientades a l’acció i aplicables a tots els països.

En l’anterior edició, es van esmentar els primers 7 ODS i com s’implementen a Catalunya, a continuació, s’expliquen els 10 restants:

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom. La taxa d’atur més elevada se situa entre els joves en un 37,64%. Reduir-la és una de les prioritats del Govern.

ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. El 40% dels grups de recerca de Catalunya estan vinculats a la sostenibilitat.

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països. A Catalunya, el 20% de llars amb més ingressos acumulen 6 vegades el que ingressen el 20% de les llars més desfavorides.

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. A Catalunya, més de 600 ciutats i pobles s’han adherit amb el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia, una iniciativa conjunta mundial de ciutats i governs locals per lluitar contra el canvi climàtic.

ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. Anualment cada català malbarata 35 kg de menjar. Un canvi en els nostres hàbits de compra disminuiria considerablement aquesta xifra.

ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Tot i que la pandèmia va fer caure dràsticament les emissions, la tendència dels darrers anys apunta que s’hauria arribat igualment a l’objectiu, tot i que de forma més ajustada.

ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible. El pla de gestió del sonso, la gamba a Palamós i el lluç a Roses són iniciatives pioneres al Mediterrani, que inspiren el nou model pesquer català, basat amb una visió global dels ecosistemes marins i en els plans de cogestió entre pescadors, científics, tercer sector i administració.

ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat. El 31,7% del territori és espai natural protegit que garanteix la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural més rellevant i representatiu de Catalunya.

ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells. La taxa de risc de pobresa o exclusió social (nova taxa AROPE segons Objectius UE 2030) a Catalunya és del 25,9% l’any 2021, 0,8 punts menys respecte de l’any 2020, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

ODS 17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. Els països més avançats han de donar suport a aquells que ho estan menys, prenent com a referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot adoptar la forma de transferència de tecnologia. És bàsic promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència i innovació.

Per a més informació, consulta la web: www.cads.gencat.cat

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *