Si venc casa meva, quant hauré de pagar a Hisenda?

Comparteix

Text de Sergio González, Assesor Immobiliari de l’empresa Grup 90

Dit d’una manera molt senzilla, en la seva declaració d’Hisenda de l’any següent a produir-se la compravenda, haureu de pagar un impost sobre el guany patrimonial, que rondarà entre el 19% al 23% de la diferència entre el que a vostè li va costar la propietat a l’hora de comprar-la i el que va cobrar per ella en vendre-la. És a dir, un impost sobre el guany aconseguit.

Podem deduir alguna despesa i així pagar menys?

Aquí arriben les bones notícies. La llei reguladora de l’IRPF permet incloure com a despeses de la compra i, per tant, deduïbles de la base de càlcul per a l’impost patrimonial:

  • Despeses de notari
  • Registre de la propietat
  • Despeses de gestoria
  • Impost de Transmissions Patrimonials
  • IVA  
  • Impost de Successions i Donacions
  • Totes aquelles obres realitzades i justificables documentalment, que siguin acceptables per la DGT (Direcció General de Tributs)

Referent a això, la DGT aclareix quins poden ser inclosos i resumits d’una manera succinta, serien tots aquells que milloren substancialment la qualitat de l’habitatge, com en el cas d’una reforma integral (arranjament de canonades, sistema elèctric, terres, sostres, finestres , fusteria interior, banys, cuines, etc.). Igualment estarien incloses en el cas de cases unifamiliars, l’ampliació de la superfície útil de l’habitatge principal, o les noves construccions dins de la propietat (garatge, magatzem, etc.)

Però no tot s’hi val

Per exemple, les obres de reparació i manteniment normal de l’habitatge, no estarien incloses entre les partides deduïbles, ja que es tracten d’actuacions destinades a la conservació normal de la propietat i no a l’augment substancial del seu valor.

En conclusió, si vostè vol vendre el seu habitatge, ha de saber que pot tenir dret a una sèrie de deduccions importants. Per estar segur, acudeixi a un professional immobiliari que l’assessorarà adequadament sobre tots els aspectes, no només relacionats directament amb la venda, sinó també amb els seus drets i obligacions tributàries. Evitarà sorpreses i guanyarà tranquil·litat.

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *