5 punts a saber sobre els E.R.T.O’s

Comparteix

Text de Blanca Moral, Departament Laboral de l’empresa Grup 90

El nombre de treballadors afectats pels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, suma 746.900 afectats i, tot i ser una xifra molt elevada, pel seu intermitent descens, podem observar que la protecció de l’ocupació ha estat compatible amb la progressiva activació en diversos sectors de la seva activitat, tot i que, d’altres, segueixen travessant dificultats i es veuen obligats a recórrer a la figura jurídica dels ERTO’s.

Si estàs acollit en un ERTO o en un futur creus que ho estaràs, tant si tens algun conegut o familiar que ho està, segurament t’interessa tenir coneixements sobre aquest tema. Et presento 5 claus que cal saber sobre els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

La primera clau és que, els ERTO’s vigents fins ara i els nous que es comencin a tramitar, seran prorrogats fins a 31 de maig de 2021, pròrroga que es farà automàticament, sense necessitat de presentar cap mena d’escrit o dur a terme algun tipus de procediment.

La segona clau és l’obligació de mantenir el lloc de treball per part de la teva empresa, doncs, si un treballador ha estat afectat per un ERTO, la seva ocupació està garantida durant 6 mesos, els quals començaran a comptar des del moment en què es reincorpora a treballador. Ara bé, hi ha un període de 6 mesos addicional a l’anterior, és a dir, de 12 mesos en total quan el ERTO és de tipologia per limitació o impediment de l’activitat.

La tercera clau que has de tenir en compte són les vacances que se’t descomptaran per estar un període determinat en ERTO. L’explicació és senzilla, nosaltres els treballadors pel fet de treballar, generem per regla general 2,5 dies de descans per mes treballat. La persona que incorre en ERTO no treballa, doncs, el seu contracte està suspès i, és per això mateix que durant els mesos no treballats, seran els mateixos que no meritarà dret a vacances. En canvi, en el cas de les vacances a ERTO de reducció de jornada, corresponen la mateixa quantitat de dies que si no s’hagués vist afectat per aquesta figura. És a dir, no es veuran modificats els seus dies de vacances independentment de que la seva jornada hagi estat reduïda.

La quarta clau correspon al mite que se sol sentir sovint, afirmant que els dies de ERTO consumeixen dret a la prestació per atur, és a dir, al “Paro”. I, si bé és cert que una part d’aquesta afirmació és correcta, d’altra banda, cal aclarir que d’acord amb el Decret-llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació, si un treballador abans de l’1 de gener de 2022 veu rescindit del seu contracte i sol·licita l’atur, no se li descomptaran dies de dret a la prestació per desocupació. En sentit contrari, els treballadors que sol·licitin l’atur a partir de l’1 de gener de 2022, si que veuran descomptats els dies que hagin estat cobrant l’ERTO.

Finalment, la cinquena clau és estar ben assessorat i tenir un control sobre els teus drets com a treballador. El desenvolupament de la figura jurídica dels ERTO’a és relativament nou, dia a dia s’esdevé més i més normativa que de vegades sol semblar ambigua i confusa, però si comptes amb un especialista sobre la matèria que resolgui els teus dubtes i faci que coneguis i valors teus drets laborals, tens molt de guanyat.

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *