Què és un pèrit mèdic?

Comparteix

Quan parlem d’un pèrit mèdic estem parlant d’un metge especialitzat en l’anàlisi de la documentació, lesions i danys corporals. La seva principal missió i finalitat és buscar, avaluar, classificar i informar de lesions, seqüeles, prejudicis, molèsties o incapacitats que puguin causar el malestar d’una persona per haver patit un accident, negligència mèdica o malaltia. La principal funció que tenen aquests pèrits és elaborar un informe pericial en el qual es recullin arguments de cada situació. Si se’ns dona el cas en què patim una mala praxi mèdica i volem formular una reclamació, sense un peritatge mèdic seria completament impossible.

Quan parlem d’un dany corporal parlem de:

 • Perjudici estètic o dany estètic.
 • Dany moral.
 • Lesions físiques.
 • Lesions psicològiques.
 • Incapacitat.

Un pèrit mèdic és el nexe d’unió entre els coneixements de la salut i el dret, ja que és una altra de les característiques que posseeix, experiència en matèria legal. La seva avaluació s’engloba dins de dos grans grups: l’avaluació de la praxi mèdica i la valoració del dany corporal de l’individu. Quan hi ha controvèrsia sobre una determinada actuació mèdica, els advocats han d’intervenir representant l’individu, i tant ells com el jutge, necessiten una figura que conegui tots dos camps per poder donar una valoració fidel.

Per a la realització d’aquest informe s’hauran d’incloure els documents següents:

 • Dades del pèrit mèdic.
 • Dades de la persona que sol·licita l’informe pericial.
 • Una breu introducció.
 • Objectius que volem aconseguir amb això.
 • Antecedents que hi tenim del cas.
 • Descriure a la perfecció qualsevol tipus de seqüeles que hagi pogut deixar al pacient aquesta praxis.
 • Valoració tant d’aquestes seqüeles com del nexe causal.

Aquest informe, que serà presentat i defensat davant dels tribunals, ha d’anar signat i datat pel metge responsable de la seva elaboració. I perquè és important una valoració de dany corporal? Hi ha diferents raons:

 • Compensació econòmica: quan una persona pateix un dany o un accident, la persona en qüestió no queda en el mateix estat que abans de patir aquest accident, per tant, s’ha de compensar de manera econòmica.
 • Examen físic i mental: cal fer una valoració mèdica per saber quines zones del cos han quedat danyades a causa de l’accident.

Un cop es demostri la causalitat dels danys i de l’accident, l’accidentat ha de rebre una indemnització per la lesió, el dany o el perjudici.

Un pèrit mèdic pot actuar també en totes les àrees, tant penal com laboral, familiar, administratiu o canònic.

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *