Si em toca la loteria, quin impost hauré de pagar?

Comparteix

Durant aquestes dates festives existeix la possibilitat que toqui la loteria, un somni que compatim entre tots i totes. I si toqués, sabries quina quantia et correspon? Gràcies a un article de Roig i Roig, t’informem de com funciona tot aquest món.

Hi ha determinats premis que tenen un tipus de gravamen especial, i no s’integren a la base imposable de l’IRPF. Aquests són les loteries i apostes de la Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado i pels òrgans de les Comunitats Autònomes, els premis dels sortejos de la Creu Roja Espanyola, els premis de la ONCE i les loteries, apostes i sortejos organitzats per organismes públics o entitats que exerceixen activitats de caràcter social o assistencial sense ànim de lucre establerts en altres estats membres de la UE. Doncs bé, aquest gravamen especial s’exigirà de manera independent respecte de cada dècim, fracció, cupó o aposta premiats. La resta de premis, es consideraran guanys patrimonials i s’integraran a la base imposable general de l’impost.

En cas dels premis sotmesos a gravamen especial, és a dir, les loteries, des d’aquest any 2020, a la quantia de l’import guanyat no s’hi pot aplicar cap impost en cas que sigui menor o igual a 40.000€. En cas d’haver comprat el cupó entre més persones, aleshores, la quantitat exempta es prorratejarà entre els titulars en funció de la seva quota de participació.

Així doncs, què haurem de pagar si ens toca la loteria?

La base imposable dels premis de loteria estarà formada per l’import que superi els 40.000€, al qual se li aplicarà un 20%, i aquest impost es meritarà en el moment en què es cobri el premi. Vegem un exemple: per un premi de 100.000€ li i hem de treure els 40.000€ exempts, així doncs el què es pagarà serà el 20% sobre 60.000€.

La quota líquida de l’impost especial d’un premi de 100.000€ seria 12.000€ el que suposa que ens quedarà un premi de 88.000€

Aquest ingrés de 12.000€, el farà l’administració de loteria mitjançant el model 230 i, als afortunats guanyadors, se’ls hi abona directament l’import descomptat de l’impost. En cas que no es faci, no dubti en consultar amb experts com Roig i Roig per saber tots els passos a seguir i poder acabar gaudint d’aquest premi de la millor manera. Molta sort i salut!

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *