Google dota a Chrome d’un mode de baix consum energètic

Comparteix

Text estret de: Per Tecnonews | @TecnoNewsInfo / AMIC

Google Chrome és el navegador web més utilitzat en el món des que superés, fa anys, al ja descatalogat. Explorer, i es fa imprescindible en l’ús de funcionalitats lligades a la companyia del cercador com el treball offline amb els do- cuments del seu paquet ofimàtic.

Basat en un treball col·lectiu en forma de codi obert, al seu voltant, el mateix Google ha arribat a crear tot un sistema operatiu (Chrome US), i si bé el seu ús aporta molts avantatges – encara que es veu superat per la seva competència en alguns aspectes -, tampoc queda exempt de crítiques.

Una d’aquestes, de fet la més recursiva, apunta directament a l’excessiu consum de recursos, especialment de memòria RAM i, en els ordinadors portàtils, tam- bé de bateria. I si bé Google ha realitzat algunes millores pel que concerneix el consum de recursos, la comparació amb la competència (com Firefox), encara fa enrojolar a la companyia.

Per això, ara sembla que ha volgut agafar els comandaments i ha inclòs, encara en manera experimental, una manera de baix consum energètic en Chrome, pen- sant especialment en els usuaris d’ordina- dors portàtils, als quals tot estalvi energè- tic els ve bé per a allargar, ni que sigui una mica, l’autonomia dels seus aparells.

Com activar-ho:

A l’ésser una funcionalitat encara experi- mental, la nova manera d’estalvi no ve activada per defecte, haurem d’activar-la manualment, alguna cosa que per sort no és complicat de fer.

En primer lloc, hem d’assegurar-nos de tenir instal·lada l’última versió disponible de Chrome, i actualitzar-ho si no és així.

La nova funcionalitat de baix consum es troba disponible a partir de la versió 108, que va ser llançada a finals del passat mes de novembre.

En principi, Chrome s’actualitza de ma- nera automàtica, encara que en certs sis- temes pot ser necessari forçar l’actualitza- ció manual, o bé reinstal·lar el navegador. Per a saber quina versió de Chrome te- nim instal·lada, haurem de fer clic sobre el menú de l’aplicació, que és la icona dels tres punts situats en vertical i que trobem en la part dreta de la interfície, després de la barra de direccions.

Una vegada desplegat aquest menú, fa- rem clic en la penúltima opció, ‘Ajuda’ i, en el menú que s’obrirà, clicarem l’opció ‘Sobre Google Chrome’, amb la qual cosa carregarem una pàgina d’informació en la qual trobarem de seguida el número de versió, que ha de ser almenys el 108.

Si no està actualitzat a la versió 108, el na- vegador tractarà d’actualitzar-se pel seu compte, i veurem en aquesta mateixa sec- ció com apareix un missatge indicant-ho. Si no és possible l’actualització, segura- ment haurem d’eliminar el navegador i tornar-lo a instal·lar.

Una vegada assegurat aquest punt, pas- sarem a carregar les configuracions experimentals del navegador, intro- duint el text chrome://flags en la barra d’adreça i prement la tecla de retorn com si introduíssim l’adreça d’una pàgina web (URL).

El resultat d’aquesta operació és que ens carregarà una fulla amb una sèrie de configuracions, i un quadre de cerca, que podrem utilitzar per a estalviar-nos el fet de buscar manualment l’op- ció. Per a això, escriurem el text #battery-saver-mode-available en aquest cercador i premerem enter.

Una vegada localitzada, haurem de canviar-la d’estat deshabilitat, que és amb el qual ve per defec-
te, a habilitat, i reiniciar el navegador per a començar a gaudir de l’estalvi d’energia.

El mateix ‘truc’ és també vàlid per a Chrome US, el sistema operatiu del mateix Google basat en el navegador web homònim amb una base Linux. En aquest cas, i malgrat que podem reiniciar par- cialment, és recomanable fer un reinici complet de l’ordinador per a començar a gaudir d’aquesta manera.

A tenir en compte

Com ja he indicat amb anterioritat, aquesta nova opció d’estalvi d’energia encara es troba en fase de desenvolupa- ment, per la qual cosa podria no funci- onar de la forma esperada, o provocar algun problema que acabi amb un tanca- ment inesperat del navegador.

Activar-la, doncs, corre del compte i risc de cada usuari.

Totes les fonts són protegides com a Bé Cultural d’Interès Local i a dia d’avui, gràcies a elles podem gaudir d’una bona qualitat d’aigua.

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *