El Pla de Millora de l’Espai Públic de la Paeria ja ha completat 191 mesures

Comparteix

Un 34% de les actuacions s’han centrat en voreres i places, i un 27,9% en els solars públics i privats

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I CONVIVÈNCIA

El Pla de Millora de l’Espai Públic de l’Ajuntament ja ha executat i finalitzat 191 mesures de les 583 identificades sobre les quals cal actuar durant aquest 2022, el que significa una tercera part de les accions previstes.

Aquesta setmana s’ha informat d’aquestes mesures a les 150 persones que integren els grups impulsors de zona del Pla de millora de l’espai públic, ja que s’ha de retre comptes trimestralment de l’execució del pla. Aquestes xifres corresponen al seguiment de l’execució del pla en el seu primer trimestre d’aplicació de l’any 2022 (abril-juny).

Pel que fa al tipus de mesures aplicades durant el primer trimestre, el 10,1% són el desbrossat i/o neteja de solars públics i privats, el 5% són requeriments als propietaris de solars i/o edificis, perquè els netegin, desbrossin o reparin, mentre que el 9,1% són la neteja intensiva amb hidropressió.

En aquest sentit, cal afegir que l’última setmana de juliol s’ha posat en funcionament un nou vehicle equipat amb màquina d’hidropressió i a principis d’octubre se n’incorpora un altre.

Tanmateix, durant el primer trimestre s’han realitzat diverses proves amb aigua a pressió i líquids desengreixants, per intentar millorar l’aspecte del paviment en zones concretes de la ciutat.

Pel que fa als espais sobre el que s’ha actuat durant el primer trimestre, les actuacions s’han centrat en la via pública (voreres i places), amb un 34% sobre el total d’actuacions, i en els solars públics i privats, amb un 27,9% sobre el total d’actuacions.

També hi ha un 5% d’execucions que són requeriments als propietaris de solars i/o edificis perquè els netegin, desbrossin o reparin.

A més d’aquestes 191 mesures finalitzades, n’hi ha 17 més en execució i 359 pendents d’aplicació fins a desembre de 2022.

Mesures de suport complementàries

El Pla preveu altres transversals i internes i també s’han establert mecanismes de coordinació entre les diferents unitats municipals de les principals regidores implicades en el Pla, per millorar l’eficiència del seguiment de la prestació dels serveis de neteja i manteniment de parcs i jardins, per millorar l’acció d’investigació sobre els abocaments a l’hora i per millorar la coordinació en l’inici dels expedients sancionadors.

També s’ha reforçat l’actuació sancionadora en relació amb els abocaments il·legals a l’Horta, amb la incoació d’expedients sancionadors en el 100% dels casos en què s’han identificat les persones responsables dels abocaments.

Sancions per deixar les bosses d’escombraries fora dels contenidors

Pel que fa a l’evolució de la campanya per evitar que les bosses d’escombraries es deixin fora dels contenidors, cal destacar que a data 30 de juliol s’estan tramitant una quarantena d’expedients sancionadors per deixar bosses o altres residus a la via pública. La multa mínima per aquesta infracció és de 400 euros.

Cal recordar que deixar bosses de la brossa i altres residus a la via pública fora dels contenidors, a més d’embrutar l’espai públic, suposa un increment molt important de la neteja, estimat en uns 170.000 euros/anuals. 

Per a més informació, consulta la web: www.paeria.cat

Posts relacionats
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *